Ampulz Services

Onze services richten zich op de vermogenssystemen tussen de netaansluiting en het primaire proces van onze klanten. Op basis van de primaire activiteiten productontwikkeling, productlevering, systeemintegratie en services ondersteunen we van conceptueel idee tot en met inbedrijfstelling en services.

 

Het werkgebied van Ampulz is als volgt:

·   Stromen             : tot 150 kA  

·  Spanningen        : tot 100 kV 

·    Vermogens         : tot 150 MW  

·    Frequenties        : tot 100 kHz 

·    Stabiliteit            : tot 1 ppm

 

Wij beschikken over een proefveld met onderstaande kenmerken:

·   50Hz – 315/475 kVA  

·  60Hz – 440 kVA regelbare spanning

·    400 / 430 / 500 V 

·    Dummy loads tot 450 kW

·    Klimaatkamer (warmte simulatie)

 

Het proefveld en ondersteunende testmiddelen gebruiken we om producten en systemen uit onze eigen ontwikkeling te kwalificeren maar ook om testen uit te voeren voor onze klanten.

 

Als service afdeling zijn we gespecialiseerd in laag- en hoogspanning, aandrijfsystemen, DC oplossingen, elektronica en instrumentatie. Onze activiteiten variëren van het uitvoeren van definitiestudies tot en met het realiseren, inbedrijfstellen, testen en onderhouden van volledig geïntegreerde systemen op het gebied van E&I.

 

Wij bieden een compleet programma met betrekking tot het uitvoeren van metingen, inspecties, preventief onderhoud, correctieve werkzaamheden, gedelegeerde installatieverantwoordelijkheid, werkverantwoordelijkheid en 24-uurs storingsdienst voor uw installaties.

 

Op de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de volgende normen van toepassing:

·   NEN 3140+A1:2015 nl – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning

·  NEN 3840+A1:2015 nl – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning

·    400 / 430 / 500 V 

·    NEN 1010:2015 nl – Elektrische installaties voor laagspanning

·  NEN EN-IEC-61936-1 A1 2014 -  Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV

 

Onze service afdeling bestaat uit een gebalanceerde mix van hoger opgeleide commissioning engineers en service technicians. Commissioning engineers en service technicians hebben een brede nationale en internationale ervaring op het gebied van inbedrijfstelling en services.  

 

Service en inspectie:

·        24/7 storingsdienst

·        Opstellen van een MJOP

·        Nulmeting

·        Onderhoud (inspectie, preventief en correctief)

·        Thermo grafisch onderzoek

·        Gedelegeerde of tijdelijke installatieverantwoordelijkheid

·        Advies over wet- en regelgeving (bijv. NEN-3140  NEN-3840)

·        Specialistisch advies over beheer en onderhoud

·        Opstellen van bedieningsprocedures

·        Schakelprocedure voor de uit- en inbedrijfstelling van installatie(s)

·        Uitvoeren werkzaamheden rondom de uit- en inbedrijfstelling

·        Toezicht op inspecties en op onderhoud van de installatie

·        Beheren statusgegevens, documenten en tekeningen

·        Verzorgen van het toegang- en aanwijsbeleid

·        Transformator inspecties / Trafo olie analyse

·       Studie/onderzoek resulterend in een rapport met voorgestelde maatregelen (bijv.                     selectiviteitsstudie)

·        Montage hoogspanningskabels (bijv. moffen

·        Spare parts beheer en advies

 

Metingen:           

·       Vermogensmetingen (vermogens kwaliteit analyse)

·       Harmonische vervormingsmetingen (netvervuiling)

·       Diagnostische kabel metingen

·       Aardingsmetingen

·       Fasehoekmetingen

·       Isolatieweerstandsmetingen

·       Overgangsweerstandsmetingen

·       Infrarood metingen

·       Overzetverhoudingsmetingen stroomtransformatoren (max.2500A)

·       Beveiligingen

·       Instrumentatie calibratie

 

Inspectie en onderhoud:

·       Hoogspanningsinstallaties

·       Laagspanningsinstallaties

·       Generatoren

·       NSA & UPS systemen

·       AC/DC regelingen

·       DC-installaties

·       Cos phi-verbeteringsinstallaties etc.

·       Veld instrumentatie

·       NEN 3140-keuringen

 

Instellen en testen beveiligingsrelais:

 ·       Siemens, ABB, Schneider, Areva, Alstom, GE, etc.

Top