Waterstof & new energy oplossingen

De grootschalige inpassing van hernieuwbare energiebronnen vereist power conversie oplossingen die op Megawatt schaal toepasbaar zijn. De power converter bepaalt het gedrag naar het elektriciteitsnet en in hoeverre er sprake is van blindstromen en andere power quality afwijkingen.

Kritisch voor de groene waterstof productie met elektrolyse

Voor het produceren van groene waterstof met elektrolyse worden de totale kosten binnen het business model gedomineerd door de elektriciteitskosten. Power quality afwijkingen zijn daarmee onacceptabel. Ampulz kan vanuit eigen technologie met bestaande building blocks schaalbare oplossingen met best-in-class performance realiseren. Met deze technologie is tevens bi-directionele power conversie mogelijk, wat nieuwe toepassingsmogelijkheden geeft.

Ampulz heeft 10+ jaar ervaring met power conversie oplossingen voor waterstof en heeft deze op Megawatt schaal gerealiseerd. 

Nu de opkomst van de waterstof economie vraagt om schaalvergroting van productie van waterstof uit water met elektrolyse wordt kennis van power conversie nog belangrijker. Ampulz heeft jarenlange ervaring met hoge precisie power supplies op een grootte van 10 tot 100+ Megawatt. Het is daarom niet meer dan logisch dat Ampulz met diverse samenwerkingen een centrale rol heeft in de opschaling van de waterstof economie.

Renewable to grid

De groei van hernieuwbare energiebronnen brengt vraagstukken met zich mee voor de inpassing op het publieke of het lokale elektriciteitsnet. Omdat de drive van het windmolenpark, het zonnepark, de waterstof fuel cell of een andere bron niet een output geeft die direct aansluit op het elektriciteitsnet, is een power converter nodig die dit doet. Hoe groter de schaal van de aansluiting wordt, hoe meer power quality hier een rol bij gaat spelen.

Ampulz heeft 10+ jaar ervaring met geregelde power conversie oplossingen die zorgen voor een grid connection zonder dat er power quality problemen optreden. Sterker nog: doordat onze converters een perfecte sinus geven en harmonische invloeden wegnemen, zorgen we juist voor een verbetering van de netkwaliteit. 

Onze oplossingen voor grid connections voor hernieuwbare energiebronnen worden wereldwijd toegepast en onze kennis hebben we gebruikt voor projecten voor vrijwel alle denkbare energiebronnen.

 

Voorbeeld van een 2MW fuel cell grid connection: