Sollicitatievoorwaarden

 

Door te solliciteren op een van onze vacatures ga je akkoord met de sollicitatiecode van de Industry International Group, zoals onderstaand uiteengezet.

 

De voorwaarden voor de activiteiten van de Industry International Group met betrekking tot de sollicitatieprocedure zijn als volgt:

 1. De Industry International Group is gebonden door en voldoet aan de wet gegevensbescherming.
 2. De belangrijkste onderdelen van de Industry International Group zijn Ampulz, 360°KAS, Ventilex, Vonk en Sparq Assembly.
 3. De Industry International Group gebruikt de persoonlijke gegevens die je aanlevert om je zo goed als mogelijk te informeren over de manier, waarop je sollicitatie wordt behandeld en om te zien, in hoeverre je een goede match bent met de vacature, waarop je hebt gesolliciteerd en op andere vacatures of toekomstige vacatures. Je persoonlijke gegevens staan ter beschikking aan alle onderdelen van de Industry International Group. Hierdoor zijn de interne en juridische voorschriften voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens van toepassing.
 4. De Industry International Group zal zorgvuldig en behoedzaam met je persoonlijke gegevens omgaan. De Industry International Group gebruikt alleen die gegevens, die noodzakelijk zijn om aan jou en interne cliënten optimale diensten te kunnen leveren. Je persoonlijke gegevens zullen zonder je toestemming niet worden doorgegeven aan derden, voor zover dit niet wordt geïmpliceerd door wetten of andere verplichtingen jegens jou.
 5. Met uitzondering van de opslagperiode van persoonlijke gegevens maken wij gebruik van de sollicitatiecode van de NVP (Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & organisatieontwikkeling). Deze sollicitatiecode bevat de basisrichtlijnen die bedrijven bij het vervullen van hun vacatures in gedachten zouden moeten houden. Je kunt de volledige tekst hier lezen: NVP-sollicitatiecode , “sollicitatiecode” downloaden.
 6. Als uitzondering op de NVP-sollicitatiecode maakt de Industry International Group gebruik van een langere opslagperiode voor persoonlijke gegevens van een sollicitant. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de (schriftelijke) gegevens van een sollicitant, zoals brieven, cv’s, referenties en contactgegevens. De persoonlijke gegevens van sollicitanten worden gedurende een jaar opgeslagen en worden daarna vernietigd.
 7. Als sollicitant heb je het recht op:
 • Een eerlijke kans op aanstelling.
 • Informatie over de functie en de procedure.
 • Privacy.
 • Vertrouwelijk gebruik van persoonlijke gegevens.
 • Een effectieve sollicitatieprocedure.
 • Toegang tot een geschillenregeling.
 • Bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.
 • Toegang tot je gegevens.
 • Annulering en om te worden vergeten.